Marek Mališ

V nových technológiách hľadám možnosť, ako si uľahčiť a skvalitniť život. Sledujem prichádzajúce novinky ale i zariadenia, ktoré sa úspešne ujali na trhu a hodnotím ich prínos pre spoločnosť. Akýkoľvek feedback vždy ocením.